Tájékoztatók

CÉGÜNK ADATAI:

Cégszerű megnevezés: Start Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószám: 10428926-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-060308 Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság által kibocsátva
Székhely címe: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 22.
Telefon / Fax: +36 92 550-020 / + 36 92 550-028
E-mail cím: startup@startup.hu

ÁRUHÁZUNK HASZNÁLAT

A bal oldali menü segítségével böngészheti végig az árukínálatunkat.

Ha rákattint egy menüpontra, akkor megjelenik a menühöz tartozó terméklista, vagy a terméken belüli alkategóriák.
Itt választhat, hogy a kategórián belül, melyik termék(ek) érdekli(k).

Ha valamelyik termék megtetszik vagy felkeltette az érdeklődését és szeretne többet megtudni róla,
vagy csak megnézni a termék képét nagyobban, kattintson a termék nevére. Ekkor már láthatja is a kívánt információt.

Ha vásárolni szeretne!

Ha úgy dönt, hogy megvásárolná valamelyik terméket, nincs más dolga mint a “kosárba tesz” gombra kattintani.
Ekkor azonnal a kosárba kerül, ahol láthatja a kiválasztott terméke(ke)t, annak egységárát, mennyiségét, illetve ha mégsem akarja megvásárolni itt ki is tudja venni a kosarából.

Ha viszont meg kívánja rendelni amit a kosarába tett, akkor ezen az oldalon regisztrálhat / beléphet:

Regisztráció: itt adja meg a nevét, telefonszámát, e-mail címét, jelszavát a későbbi belépéshez; postázási címét, ahová futárszolgálat választása esetén el tudjuk küldeni a csomagot Önnek.
Ellenőrizze le, hogy jól írta-e az adatait. A regisztrációt követően bármikor kényelmesen rendelhet webáruházunkból.

Belépés: a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval bármikor beléphet a kosárban lévő termékek megrendeléséhez, a regisztrációkor megadott felhasználónevével, jelszavával. A belépés után személyes adatait módosíthatja is az adatmódosítás linkre kattintva.

Ezután már csak a “Feladom a megrendelést” gombra kell kattintania és kész is!

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban történő megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után!
Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot és egyezteti az átvétel idejét!

A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.
Minden megrendelést e-mailben 36 órán belül visszaigazolunk, ezért kérjük mindig ügyeljen az e-mail cím helyességére!

A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Start Up Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

 

ÁTVÉTEL

 

Futárszolgálattal vagy személyesen üzletünkben.

A Futárszolgálattal történő kézbesítést Európa egyik vezető szállítmányozó cégével közösen végezzük. Készleten lévő termék esetén a munkanap 13 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket 2 munkanapon belül az ország teljes területén 8 és 17 óra között a megadott címre kézbesíti a Futárszolgálat. A kézbesítés legtöbbször munkaidőben történik, ezért szállítási címként célszerű napközbeni, munkahelyi címet megadni. Ebben az esetben kérem ügyeljen arra, hogy a saját neve mellett a cég/vállalkozás nevét is adja meg. Amennyiben a futár nem találja meg Önt a megadott címen, értesítőt hagy és az abban szereplő telefonszámon kell egyeztetni vele egy újabb kiszállítási időpontot. A futárszolgálat által alkalmazott vonalkódos rendszer eredményeként garantált, hogy nem fog eltűnni a csomag.

Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, a beszállítóval történő egyeztetés után tájékoztatjuk az Ön által megadott e-mail címen a várható szállítási időpontról és a termék várható áráról. A készleten nem lévő termékek ára változhat (áremelkedés/árcsökkenés), melynek oka lehet gyártói ármódosítás, árfolyam ingadozás, szállítói árváltoztatás.

 

A futárszolgálat díja: bruttó 2.000 – Ft, melyet 100.000 Ft rendelés felett átvállalunk

FIZETÉS

* A Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a csomag ellenértékét a szállítónak kell átadni a csomag kézbesítésekor,

* A bolti átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával,

* Lehetőség van a vásárlás ellenértékének előre átutalására is. Ekkor a rendeléskor megadott e-mail címre díjbekérőt küldünk pdf formátumban. Amint bankszámlánkon jóváírásra kerül a vételár, vihető is a termék.

 

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Start Up Kft, Bak és Vidéke Takarékszövetkezet, 74000236-10016563

 

 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt terméket Szolgáltató nem forgalmaz.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – a kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Start Up Kft.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 22.
Telefonszám: +3692550020
E-mail cím: startup@startup.hu

 

CSEREGARANCIA

Hardverek esetén csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.

Szoftvereknél csak az adathordozókra (CD, floppy lemez) biztosítunk cseregaranciát, amennyiben azok nem olvashatók. Ebben az esetben elégséges csak az adathordozót visszaküldeni. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:

* 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

* 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
* 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet,
* 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet

 

ELÁLLÁS JOGA

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

 

A Fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a céginformációknál feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a letölthető dokumentumok alatt található elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

Elállási, felmondási nyilatkozat – MS Word dokumentum

Elállási, felmondási nyilatkozat – PDF

PANASZKEZELÉS

Panaszügyintézés helye, ideje, módja:A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:Név: Start Up Kft.Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 22.Telefonszám: +3692550020E-mail cím: startup@startup.huA Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
Egyéb jogérvényesítési lehetőségekAmennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. Telefonszám: +36 92 510 530, Telefax: +36 92 510 641, E-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu),
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszám: +36 92 550513, Telefax: +36 92 550 525, E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu),
Bírósági eljárás kezdeményezése (Zalaegerszegi Járásbíróság 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2. Telefonszám: +36 92 501 000, Telefax: +36 92 501 003, E-mail: birosag@egerszeg.birosag.hu).

 

Ha problémája támadt olyan áruval vagy szolgáltatással, amelyet online vásárolt, ezen a linken keresztül panaszt tehet. Panaszát független vitarendezési testület vizsgálja ki.

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: MAXER Hosting Kft.
Adószám: 13670452-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-013763

Tel.: +3612579913
FAX: +3617001951

email: info@maxer.hu